Beroep

V.C.I. is ontstaan uit de ervaring van een aantal experten uit het bankwezen die de noodzaak voelden om te kunnen handelen zonder enige operationele beperking, toe te schrijven aan de onderdanigheid aan een éénbepaalde bankgroep.

Afhankelijkheid van een bank- of gelijkwaardige groep, onder om het even welke vorm, is de eerste feitelijke beperking voor wie de spaarder zo goed mogelijk zou moeten adviseren.


Wij waren van oordeel dat de volledige en daadwerkelijke afwezigheid van elk belangenconflict de enige manier was om een concrete oplossing aan te reiken voor de verwachtingen van de cliënt. Een dergelijk ideaalscenario werd reëel wanneer we overtuigd een punt zetten, zowel via gedachtenpatroon als materieel, achter alle voorbestaande verbintenissen op afhankelijke basis. Slechts nadien konden we onze professionele grenzen verleggen en al van meet af aan, ontdekten we de voldoening van de vrijheid in handelen in het beroep van Beleggingsadviseur.

Sindsdien kennen wij de voldoening om te luisteren, te begrijpen en te onthouden wat de cliënt ons te zeggen heeft. We ontdekten de onberispelijke waarde van het woord.

We zagen in dat we voordien, onbewust, beïnvloed en afwezig waren door richtlijnen van de instelling. Dit maakte het ons onmogelijk om onze aandacht te focussen op de juiste en noodzakelijke keuzes, die de cliënt verwacht en eist.


We ondervonden dat de cliënt nu altijd betrokken is wanneer we voor hem analyses en opzoekingen uitvoeren. Dit doet ons denken dat ons advies en onze raadgevingen met veel nauwgezetheid, know-how en bewustzijn worden gegeven. De Adviseur geeft op die manier veel blijk van intellectuele bekwaamheid.

De Cliënt en zijn Adviseur, kunnen enkel samen handelen in het belang van een derde partij namelijk, het vermogen.