Itsenäisen talousneuvonnan arvo

On Itsetietoisuutta Kiinnittää huomiota markkinoiden vaihteluihin ja
vapaan talousneuvojan arvoon
Ammatillinen kehitys perustuu
vakaaseen uusien haasteiden etsimiseen
välttäen järjestelmän tarjoamia konflikteja
On Vaihtelua Objektiivisten päätösten tekeminen on helpompaa
Ilman konflikteja itsensä ja asiakkaan välillä.
Meitä kohtaan osoitettu kunnioitus on
olennainen osa päätöksen teossa
On Varmaa Parhaansa tekeminen ammatillisessa ympäristössä
tarvitsee asiakkaiden täydellisen
luottamuksen. Tämä on pohja
pitkälle ja syvälle suhteeelle.

On vanhojen traditioiden ylläpitämistä muuttaen niitä teknologian kehittymisen myötä
On uusien arviointimetodien vastaanottamista ja avautumista hienostuneiden softwarien käyttöön mainitsematta yksilöllisiä tuotteita jotka hyödyntävät markkinoiden edistymistä.
Vapaan konsultoinnin arvo: arvionnin objektiivisuutta ja valinnan autonomiaa.