Talousneuvonantaja

Uskomme vakaasti, että kuka tahansa tulevaisuudessa harjoittaakin talouskonsulentin ammattia, hänen tulisi keskittää toimintansa yksinomaan sijoitusten sektorille.

Markkinat tarvitsevat tämän tyyppistä ammatillista erityisosaamista.

Kuka tulevaisuudessa näyttelee pääroolia tulevaisuuden sijoitusneuvonnassa?

Se tulee olemaan henkilö, jolla on näkemys Euroopasta, sen talousmarkkinoista, sekä tarpeellinen tietotaito tekemään sijoitusneuvonnasta eturistiriidatonta?

Mielestämme siis henkilöt, jotka ovat rutinoituneet sijoitusneuvontaan pankkisektorilla, mutta päättäneet irroittautua pankkiriippuvuudesta, ovat ihanneyksilöitä eturistiriidattomamman talousneuvojan tehtävään.

On ilmeistä, että arkinen napanuorasuhde pankkiin, on asiakkaan kannalta taloudellisesti varsin rajoitteellista, yksipuolista ja ei-läpinäkyvää. Tämän riippuvuuden takia huomio keskittyy ainoastaan yhtiön tuotteisiin joita automaattisesti pidetään positiivisimpina asiakkaalle. Tämän ehdon takia ammatillinen kehittyminen on rajoitettua.

Päätös olla osana itsenäisen talousneuvojan verkostoa, on yksinomaan teidän! Me voimme auttaa Teitä analysoimaan, ymmärtämään ja osaamaan.